Manuale dhe tutoriale

Manual shpjegues i portalit të mësuesit

Manual përdorimi i sistemit për mësuesit ...shkarko

Postuar në: 15/01/2018 1:23 PM

Video informuese

Video prezantim për portalin e mësuesit

Postuar në: 15/01/2018 2:50 PM