Njoftime

Njoftim: Publikimi i Rezultateve Perfundimtare

Të nderuar kandidatë, ju njoftojmë se rezultatet jane aksesueshme ne kendin e mesuesit.Vendosni numrin e letërnjoftimit/personal të cilin keni përdorur për tu regjistruar. Në rast problematike,provoni me nr letërnjoftimit/personal te cilin keni aplikuar prane DAR ose kontaktoni me DARZA/supportin teknik

Postuar në: 6/20/2018 9:35:04 AM

Kalendari i testimeve Mars-Prill 2018 dhe rregullorja

Ne dokumentin bashkangjitur mund te konsultoni kalendarin e testimeve Mars-Prill 2018 per profilet e ndryshme. ( doc 1) Gjithashtu mund te konsultoni edhe adresen dhe rregulloren e testimit. (doc 2) Per me shume informacion mund te konsultoni web-site e Qendres se Sherbimeve Arsimore : http://www.akp.gov.al/DPSH/index.html KalendariMars_Prill2018.pdf AdresaPerTestim.pdf

Postuar në: 3/3/2018 1:24:11 PM