Kontakt

E-mail & Website

  mesues@arsimi.gov.al
  www.mesues.arsimi.gov.al

Kontakt

  +355 4 2230198
  +355 4 2222260

Adresa

  Rruga e Durrësit Nr.23, Tiranë, Shqipëri,
ALB-1001-TIRANE