Regjistrimi ne Portalin e Mesuesit

Kujdes!!
1) Ne portal mund te aplikoni vetem nese keni aplikuar me dosje prane DRAP ku keni vendbanimin
2) Nese aplikoni per here te pare ne portal beni kujdes te vendosni NR Personal/Nr Pashaportes qe keni deklaruar ne formularin e pjesmarrjes(shtojca 3) dhe nje email te vlefshem(shtojca 4)
3) Nese deshironi te mbartni piket e portalit 2018 atehere duhet gjithsesi te logoheni me kredencialet e meparshme per te hedhur preferencat e 2019. Sistemi nuk ju lejon te regjistroheni perseri me te njejtin NR Personal dhe Email
4) Nese keni aplikuar ne vitin 2018 dhe deshironi te mbartni piket duhet te informoni DRAP ne menyre qe te pasqyroje mbartjen e pikeve gjate vleresimit
5) Nese keni harruar fjalekalimin atehere kerkoni nje te ri tek linku: https://mesuespershqiperine.al/Account/ForgotPassword
6) Per probleme kontaktoni me supportin: support@rash.al
Krijo profilin
  MASHKULL        FEMER

Ju lutem informoni DRAP ku keni aplikuar nese deshironi te mbartni piket e viteve te kaluara

Ju mund te perzgjidhni deri ne 3 preferenca.

Ploteso aplikimin
        
Shto në listë

Lista e vendeve te përzgjedhura:


DRAP ZVAP Profili i punës Vende vakante