Njoftimi i fundit

Portali 2020

Aplikimet në portalin Mësues për Shqipërinë 2020 jane hapur. Afati i fundit per te aplikuar eshte data 21 shkurt 2020.Dergimi i dosjes per vleresim do te behet vetem pasi te jete bere aplikimi ne portal ku dhe mund te shkarkohet Shtojca nr. 4. Afati i fundit per te aplikuar me dosje eshte data 24 shkurt.

Postuar në: 2/11/2020 4:42:06 PM

Video Tutorial